INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami) Alpina, d.o.o. na tem mestu skladno z 11. in 12. odstavkom 10a člena ZDIJZ objavlja informacije javnega značaja.

Informacije o poslih

Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ
Naziv
Datum
Prenos
Pogodbe o sodelovanju
08/10/2015
Pogodba o sodelovanju
21/10/2015
Pogodba o sodelovanju
17/11/2015
Pogodba o sodelovanju
06/01/2016
Pogodba o sodelovanju
06/01/2016
Pogodba o sodelovanju
20/01/2016
Pogodba o sodelovanju
24/03/2016
Pogodba o sodelovanju
06/06/2016
Pogodba o sodelovanju
20/06/2017
Pogodba o sodelovanju
23/10/2017
Stran: 20 rezultatov | Stran 1 od 2