INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami) Alpina, d.o.o. na tem mestu skladno z 11. in 12. odstavkom 10a člena ZDIJZ objavlja informacije javnega značaja.

Informacije o poslih

Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ
Naziv
Datum
Prenos
Pogodba o sodelovanju
22/12/2017
Pogodba o sodelovanju
22/12/2017
Pogodba o sodelovanju
04/01/2018
Pogodba o sodelovanju
04/01/2018
Pogodba o sodelovanju
10/01/2018
Pogodba o sodelovanju
31/01/2018
Pogodba o sodelovanju
19/03/2018
Pogodba o sodelovanju
23/03/2018
Pogodba o sodelovanju
01/08/2018
Pogodba o sodelovanju
12/11/2018
Stran: 20 rezultatov | Stran 2 od 2