INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami) Alpina, d.o.o. na tem mestu skladno z 11. in 12. odstavkom 10a člena ZDIJZ objavlja informacije javnega značaja.

Informacije o prejemkih

Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ
Naziv
Datum
Prenos
Informacije o prejemkih
08/06/2016
Informacije o prejemkih
08/06/2016
Informacije o prejemkih
08/06/2016
Informacije o prejemkih
08/06/2016
Informacije o prejemkih
24/10/2016
Informacije o prejemkih
24/10/2016
Informacije o prejemkih
24/10/2016
Informacije o prejemkih
28/11/2016
Informacije o prejemkih
19/03/2018
Stran: 9 rezultatov | Stran 1 od 1