Ultra lahki karbonski kolesarski čevlji (UL C-SHOES)

Projekt Ultra lahki karbonski kolesarski čevlji (UL C-SHOES), ki ga izvajata podjetji Berk-Vehovar Kompoziti d.o.o. in Alpina d.o.o. ima za cilj razvoj ultra lahkih karbonskih kolesarskih čevljev in razvoj inovativne tehnologije njihove proizvodnje. Končni projektni izdelek bo imel izboljšane lastnosti glede na obstoječe prototipe in na trgu prisotne primerljive izdelke. Tekom projekta bodo razviti novi ultra lahki kolesarski čevlji, ki bodo dosegali nižjo težo od vseh na trgu prisotnih funkcionalno primerljivih kolesarskih čevljev. Izdelek bo v okviru projekta razvit do stopnje, da bo potrjen v končni obliki in bo primeren za uporabo v realnem okolju ter za vstop na trg.

Cilji operacije:
  • razvoj ultra lahkega karbonskega kolesarskega čevlja,
  • razvoj tehnologij, postopkov in materialov, potrebnih za izdelavo izdelka,
  • postavitev izdelka na tržišče.

Projekt bo omogočil dokončen razvoj karbonskega podplata kolesarskega čevlja in tehnologijo njegove izdelave. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v raziskavo spajanja karbonskega podplata z zgornjim delom čevlja, kar zaradi togosti karbonskega podplata predstavlja poseben izziv. Rezultat projekta bo nov izdelek – ultra lahki kolesarski čevlji. Projekt bo pomagal pri izvedbi raziskovalno razvojnih aktivnosti in skrajšal čas razvoja izdelka do vstopa na trg. S pomočjo projekta bosta imela konzorcijska partnerja večje možnosti krepitve konkurenčnega položaja na trgu in umestitve v verige vrednosti, katerih del se tvori že z vzpostavljenim projektnim sodelovanjem. Obe konzorcijski podjetji preko projekta investirata lastne vire v raziskave, razvoj in inovacije.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani https://www.eu-skladi.si.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.
Alpina
trgovina
Modrost
nakupovanja.
Alpina moda Pika na i.
Alpina šport Oprema
zmagovalcev.