INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami) Alpina, d.o.o. na tem mestu skladno z 11. in 12. odstavkom 10a člena ZDIJZ objavlja informacije javnega značaja.

Informacije o poslih

Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ
Title
Date
Download
Page:
0 results | Page 1 from 0